Excel’de, COUNTIF en yaygın kullanılan formüllerden biridir. Tek bir koşulla veya birden çok koşulla eşleşen bir aralıktaki tüm hücreleri sayar ve içinde sayı ve metin bulunan hücreleri saymada eşit derecede faydalıdır.

Excel COUNTIF fonksiyonu nedir?

Excel’de, COUNTIF, kullanıcıların bir kelimenin bir bölümünün veya belirli kelimelerin bir listede kaç kez göründüğü gibi belirli ölçütleri karşılayan hücrelerin sayısını saymasına olanak tanır. Asıl formülde, Excel’e nereye bakması gerektiğini ve ne araması gerektiğini söyleyeceksiniz. Aşağıda göstereceğimiz gibi, tek veya birden fazla koşulu karşılayan bir aralıktaki hücreleri sayar.

COUNTIF Formülünü Microsoft Excel’de Kullanma

Bu eğitim için, okul malzemelerini ve bunların miktarlarını kaydeden basit iki sütunlu bir envanter tablosu kullanacağız.

Boş bir hücreye, =COUNTIF ve ardından açık bir parantez yazın. İlk argüman olan “aralık”, kontrol etmek istediğiniz hücre aralığını sorar. İkinci argüman olan “ölçüt”, Excel’in tam olarak neyi saymasını istediğinizi sorar. Bu, genellikle bir metin dizisidir. Bu nedenle, çift tırnak içinde bulmak istediğiniz dizgiyi ekleyin. Kapanış tırnak işaretini ve kapanış ayracı eklediğinizden emin olun.

Bu nedenle, örneğimizde, G9:G15 aralığını içeren envanterimizde “Kalem”in kaç kez göründüğünü saymak istiyoruz. Aşağıdaki formülü kullanırız.

=COUNTIF(G9:G15,”Pens”)

Ayrıca, belirli bir sayının kaç kez göründüğünü, sayıyı ölçüt argümanına tırnak işaretleri olmadan koyarak da sayabilirsiniz. Veya 100’den küçük tüm sayıların sayısını elde etmek için “<100” gibi sonuçları belirlemek için tırnak içinde sayılar içeren operatörler kullanabilirsiniz.

İLGİLİ HABER  Excel'de metini bir hücreye sığdırmak için nasıl küçültülür?

Çoklu Değerlerin Sayısı Nasıl Sayılır?

Birden çok değerin sayısını saymak için (örneğin envanter grafiğimizdeki toplam kalem ve silgi sayısı), aşağıdaki formülü kullanabilirsiniz.

=COUNTIF(G9:G15, “Pens”)+COUNTIF(G9:G15, “Erasers”)
çoklu say

çoklu say

Bu silgi ve kalemlerin sayısını sayar. İfade başına bir ölçüt olmak üzere kullanılan birden çok ölçüt olduğundan, bu formülde iki kez COUNTIF kullanıldığına dikkat edin.

COUNTIF Formülünün sınırlamaları

COUNTIF formülünüz, 255 karakterden uzun bir dizeyle eşleşen ölçüt kullanıyorsa, bir hata döndürür. Bunu düzeltmek için, 255 karakterden uzun dizeleri eşleştirmek üzere BİRLEŞTİR işlevini kullanın. Aşağıda gösterildiği gibi bir ve işaretini (&) kullanarak tam işlevi yazmaktan kaçınabilirsiniz.

=COUNTIF(A2:A5,”long string”&”another long string”)

COUNTIF işlevlerinin dikkat edilmesi gereken davranışlarından biri, büyük ve küçük harfli dizeleri göz ardı etmesidir. Küçük harf dizisi (ör. “silgiler”) ve büyük harf dizisi (ör. “ERASERS”) içeren ölçütler, aynı hücrelerle eşleşir ve aynı değeri döndürür.

COUNTIF işlevlerinin başka bir davranışı, joker karakterlerin kullanılmasını içerir. COUNTIF ölçütünde yıldız işareti kullanmak, herhangi bir karakter dizisiyle eşleşecektir. Örneğin, =COUNTIF(A2:A5, “*silgi*”), “silgi” sözcüğünü içeren bir aralıktaki tüm hücreleri sayar.

COUNTIF formülü, belirtilen kriterlere uyan verilerin sayısını hesaplamak için kullanılan bir formüldür. Aşağıdaki adımları izleyerek COUNTIF formülü kullanabilirsiniz:

  1. Formülü yazmak istediğiniz hücreye tıklayın.
  2. =COUNTIF( başlığını yazın.
  3. İlk kısımda sayımı yapmak istediğiniz verilerin bulunduğu hücrelerin aralığını belirtin (örneğin, A1:A10).
  4. Virgül koyun ve ikinci kısımda kriterinizi belirtin (örneğin, “apple”).
  5. Enter tuşuna basın ve formül sonuç olarak belirtilen kriterlere uyan verilerin sayısını gösterir.
İLGİLİ HABER  Excel'de Geçersiz Veriler Daire İçine Nasıl Alınıyor?

Örnek: A1:A10 aralığında “apple” değerine sahip olan hücrelerin sayısını bulmak için aşağıdaki formül kullanılabilir: =COUNTIF(A1:A10, “apple”).

COUNTIF formül hakkında bilgi verdim. Artık formül hakkında temel bilgi sahibisiniz. Kullanımı kolaydır ve belirli kriterlere uyan verilerin sayısını hızla hesaplamanıza yardımcı olabilir. Herhangi bir sorunuz varsa yardımcı olmaktan mutluluk duyarım.Eğer hâlâ “Excel’de COUNTIF Formülü Nasıl Kullanılır” daha fazla bilgiye ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız bunu Googleden arama yaparak daha detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Excel’de COUNTIF Formülü Nasıl Kullanılır?

soru ?

Excel’de “COUNTIF” formülü, belirtilen koşula uyan değerlerin sayısını verir. Formül şu şekildedir:

COUNTIF(range, criteria)

1. “Range” (dizin), sayımı yapılacak verilerin bulunduğu hücre aralığıdır.
2. “Criteria” (kriter), sayımı yapılacak verilerin kriteridir.

Örnek olarak, A1:A10 hücre aralığında belirli bir değerin kaç kez geçtiğini bulmak için aşağıdaki formül kullanılabilir:

=COUNTIF(A1:A10, “value”)

Bu formül, A1:A10 aralığında “value” değerinin kaç kez geçtiğini bulacaktır.

COUNTIF fonksiyonu nedir?

soru ?

COUNTIF, Microsoft Excel’deki bir sayım fonksiyonudur. Bu fonksiyon, belirtilen koşula uyan değerlerin sayısını verir. COUNTIF formülü, verilen bir hücre aralığındaki belirli bir değere eşit olan hücrelerin sayısını hesaplar. Örneğin, belirli bir kriterde belirli bir sütundaki sayıların sayısını veya belirli bir kriterde belirli bir sütunda bulunan tekstlerin sayısını bulmak için kullanılabilir.

İLGİLİ HABER  Excel Yaygın Formül Hataları Nasıl Düzeltilir #7

COUNTIF Formülünü Microsoft Excel’de Kullanılırmı?

soru ?

Evet, COUNTIF formülü Microsoft Excel’de kullanılabilir. COUNTIF, bir hücre aralığındaki belirli bir değere eşit olan hücrelerin sayısını hesaplamaya yardımcı olan bir sayım fonksiyonudur. Kullanımı, verilen bir hücre aralığı ve bir koşul olarak verilen bir kriterle belirlenir. COUNTIF formülü, verilen hücre aralığındaki belirli bir değere eşit olan hücrelerin sayısını hesaplar ve sonuç olarak bir tamsayı değeri döndürür.

COUNTIF Formülünün sınırlamaları

soru ?

COUNTIF formülünün bazı sınırlamaları şunlardır:

1. Verilen kriter sadece bir tek değer içerebilir, yani birden fazla kriter desteklenmez.
2. Formül sadece sayısal veya metin verileri için geçerlidir, diğer veri türleri (örneğin, tarihler veya formüller) desteklenmez.
3. Formül verilen hücre aralığındaki boş hücreleri de sayar, bu nedenle boş hücrelerin sayımından kaçınmak isteniyorsa başka bir formül kullanılmalıdır.
4. Formül sadece verilen hücre aralığındaki verileri sayar, diğer hücrelerin etkisini göz ardı eder.
5. Formül sadece verilen kriter ile eşleşen verileri sayar, diğer verilerin etkisini göz ardı eder.

Bu sınırlamalar dikkate alındığında, COUNTIF formülü verilen kriterlere uyan verilerin sayısını hızla ve doğru bir şekilde hesaplamaya yardımcı olabilir.

Etiketler: