Excel, dünyanın en yaygın kullanılan elektronik tablo uygulamasıdır. Kullanıcılar, Excel formülleri kullanarak verileri analiz edebilir, hesaplamalar yapabilir ve grafikler oluşturabilirler. Matematiksel ve trigonometrik fonksiyonlar, Excel formüllerinin en temel öğelerinden biridir. Bu fonksiyonlar, verileri analiz etmek ve hesaplamalar yapmak için kullanılır.

📈 Matematiksel Fonksiyonlar

🧮 Toplama Fonksiyonu

Toplama fonksiyonu, hücrelerdeki sayıları toplar. Örneğin, =A1+A2, A1 ve A2 hücrelerindeki sayıları toplar.

🧮 Çıkarma Fonksiyonu

Çıkarma fonksiyonu, hücrelerdeki sayıları çıkarır. Örneğin, =A1-A2, A1 hücresindeki sayıdan A2 hücresindeki sayıyı çıkarır.

🧮 Çarpma Fonksiyonu

Çarpma fonksiyonu, hücrelerdeki sayıları çarpar. Örneğin, =A1*A2, A1 ve A2 hücrelerindeki sayıları çarpar.

🧮 Bölme Fonksiyonu

Bölme fonksiyonu, hücrelerdeki sayıları böler. Örneğin, =A1/A2, A1 hücresindeki sayıyı A2 hücresindeki sayıya böler.

🧮 Karekök Fonksiyonu

Karekök fonksiyonu, bir sayının karekökünü alır. Örneğin, =SQRT(A1), A1 hücresindeki sayının karekökünü alır.

📐 Trigonometrik Fonksiyonlar

🔺 Sinüs Fonksiyonu

Sinüs fonksiyonu, bir açının sinüs değerini hesaplar. Örneğin, =SIN(A1), A1 hücresindeki açının sinüs değerini hesaplar.

🔺 Kosinüs Fonksiyonu

Kosinüs fonksiyonu, bir açının kosinüs değerini hesaplar. Örneğin, =COS(A1), A1 hücresindeki açının kosinüs değerini hesaplar.

🔺 Tanjant Fonksiyonu

Tanjant fonksiyonu, bir açının tanjant değerini hesaplar. Örneğin, =TAN(A1), A1 hücresindeki açının tanjant değerini hesaplar.

İLGİLİ HABER  Excel'de Hareketli Ortalama Hesaplama Nasıl Yapılır?

🔺 Arktanjant Fonksiyonu

Arktanjant fonksiyonu, bir açının ters tanjant değerini hesaplar. Örneğin, =ATAN(A1), A1 hücresindeki ters tanjant değerini hesaplar.

🔺 Arksinüs Fonksiyonu

Arksinüs fonksiyonu, bir açının ters sinüs değerini hesaplar. Örneğin, =ASIN(A1), A1 hücresindeki açının ters sinüs değerini hesaplar.

🔺 Arkkosinüs Fonksiyonu

Arkkosinüs fonksiyonu, bir açının ters kosinüs değerini hesaplar. Örneğin, =ACOS(A1), A1 hücresindeki açının ters kosinüs değerini hesaplar.

📈 Matematiksel ve Trigonometrik Fonksiyonların Kullanımı

Matematiksel ve trigonometrik fonksiyonlar, Excel formülleri oluştururken sıkça kullanılır. Örneğin, bir işletmenin karını hesaplamak için birkaç farklı matematiksel ve trigonometrik fonksiyon kullanılabilir.

İşletmenin gelirleri ve giderleri hesaplanırken, toplama ve çıkarma fonksiyonları kullanılabilir. Gelirler ve giderler birbirinden çıkarılarak işletmenin karı bulunabilir.

Ayrıca, bir işletmenin performansını analiz etmek için karekök fonksiyonu kullanılabilir. Örneğin, işletmenin yıllık karının karekökü, işletmenin performansını yansıtabilir.

Trigonometrik fonksiyonlar, özellikle mühendislik ve matematik alanlarında sıkça kullanılır. Örneğin, bir mühendis, bir köprüyü inşa ederken, trigonometrik fonksiyonları kullanarak, köprünün boyutlarını ve açılarını hesaplayabilir.

Karekök ve Köklü İfadelerin Kullanımı

Karekök ifadesi, bir sayının karekökü anlamına gelir ve Excel’de SQRT() işlevi ile gösterilir. Örneğin, “=SQRT(16)” ifadesi 4 sonucunu verir. Benzer şekilde, “=SQRT(25)” ifadesi 5 sonucunu verir.

Köklü ifadeler, bir sayının herhangi bir dereceden kökü anlamına gelir ve Excel’de POWER() işlevi kullanılarak gösterilir. Örneğin, “=POWER(16, 1/2)” ifadesi 4 sonucunu verir, çünkü 16’nın karekökü 4’tür. “=POWER(27, 1/3)” ifadesi 3 sonucunu verir, çünkü 27’nin küp kökü 3’tür.

Trigonometrik Fonksiyonların Kullanımı

Trigonometrik fonksiyonlar, açıların hesaplanması ve açısal işlemlerin gerçekleştirilmesi için kullanılır. Excel’de, trigonometrik fonksiyonlar DEGREE() ve RADIAN() ile birlikte kullanılır.

 • SIN() işlevi, bir açının sinüsünü verir. Örneğin, “=SIN(45)” ifadesi 0,70710678118 sonucunu verir.
 • COS() işlevi, bir açının kosinüsünü verir. Örneğin, “=COS(45)” ifadesi 0,70710678118 sonucunu verir.
 • TAN() işlevi, bir açının tanjantını verir. Örneğin, “=TAN(45)” ifadesi 1 sonucunu verir.
 • ASIN() işlevi, bir sayının sinüsünün tersini verir. Örneğin, “=ASIN(0,5)” ifadesi 30 sonucunu verir.
 • ACOS() işlevi, bir sayının kosinüsünün tersini verir. Örneğin, “=ACOS(0,5)” ifadesi 60 sonucunu verir.
 • ATAN() işlevi, bir sayının tanjantının tersini verir. Örneğin, “=ATAN(1)” ifadesi 45 sonucunu verir.
İLGİLİ HABER  Excel'de COUNTIF Formülü Nasıl Kullanılır?🤔

Trigonometrik fonksiyonlar, açıların hesaplanması ve açısal işlemlerin gerçekleştirilmesi için kullanılır. Excel’de, trigonometrik fonksiyonlar DEGREE() ve RADIAN() ile birlikte kullanılır.

 • SIN() işlevi, bir açının sinüsünü verir. Örneğin, “=SIN(45)” ifadesi 0,70710678118 sonucunu verir.
 • COS() işlevi, bir açının kosinüsünü verir. Örneğin, “=COS(45)” ifadesi 0,70710678118 sonucunu verir.
 • TAN() işlevi, bir açının tanjantını verir. Örneğin, “=TAN(45)” ifadesi 1 sonucunu verir.
 • ASIN() işlevi, bir sayının sinüsünün tersini verir. Örneğin, “=ASIN(0,5)” ifadesi 30 sonucunu verir.
 • ACOS() işlevi, bir sayının kosinüsünün tersini verir. Örneğin, “=ACOS(0,5)” ifadesi 60 sonucunu verir.
 • ATAN() işlevi, bir sayının tanjantının tersini verir. Örneğin, “=ATAN(1)” ifadesi 45 sonucunu verir.

🔍 Örnek Uygulama

Excel formülleri kullanarak birkaç örnek hesaplama yapalım.

📊 Örnek 1: Dört İşlem

A1 hücresine 5, A2 hücresine 3 yazıldığında;

 • Toplama işlemi için, =A1+A2 yazılır ve sonuç 8 olur.
 • Çıkarma işlemi için, =A1-A2 yazılır ve sonuç 2 olur.
 • Çarpma işlemi için, =A1*A2 yazılır ve sonuç 15 olur.
 • Bölme işlemi için, =A1/A2 yazılır ve sonuç 1,6667 olur.

📊 Örnek 2: Karekök Hesaplama

A1 hücresine 25 yazıldığında;

 • Karekök hesabı için, =SQRT(A1) yazılır ve sonuç 5 olur.

📊 Örnek 3: Trigonometrik Hesaplama

A1 hücresine 45 yazıldığında;

 • Sinüs hesabı için, =SIN(A1) yazılır ve sonuç 0,850
 • Kosinüs hesabı için, =COS(A1) yazılır ve sonuç 0,5253 olur.
 • Tanjant hesabı için, =TAN(A1) yazılır ve sonuç 1,6198 olur.
 • Kotanjant hesabı için, =1/TAN(A1) yazılır ve sonuç 0,6173 olur.

Toplama Fonksiyonu: SUM

🔢 Toplama fonksiyonu, Excel’de bulunan en basit matematiksel fonksiyonlardan biridir. Bu fonksiyon, belirli hücrelerdeki sayıların toplamını bulmanıza olanak tanır. Örneğin, A1’den A10’a kadar olan hücrelerdeki sayıların toplamını bulmak için şu formülü kullanabilirsiniz:

=SUM(A1:A10)

Çıkarma Fonksiyonu: SUBTRACT

🔢 Çıkarma fonksiyonu, iki sayı arasındaki farkı hesaplamak için kullanılır. Örneğin, A1’deki sayıyı B1’deki sayıdan çıkarmak için şu formülü kullanabilirsiniz:

=SUBTRACT(A1,B1)

Çarpma Fonksiyonu: PRODUCT

🔢 Çarpma fonksiyonu, belirli hücrelerdeki sayıların çarpımını bulmanıza olanak tanır. Örneğin, A1’den A10’a kadar olan hücrelerdeki sayıların çarpımını bulmak için şu formülü kullanabilirsiniz:

=PRODUCT(A1:A10)

Bölme Fonksiyonu: DIVIDE

🔢 Bölme fonksiyonu, bir sayının diğer sayıya bölümünü hesaplar. Örneğin, A1’deki sayıyı B1’deki sayıya bölerek şu formülü kullanabilirsiniz:

=DIVIDE(A1,B1)

Yuvarlama Fonksiyonu: ROUND

🔢 Yuvarlama fonksiyonu, bir sayıyı en yakın tam sayıya, ondalık sayıya veya diğer belirli bir sayıya yuvarlar. Örneğin, A1’deki sayıyı en yakın tam sayıya yuvarlamak için şu formülü kullanabilirsiniz:

İLGİLİ HABER  Makrolar Excel'de Nasıl Etkinleştirilir?
=ROUND(A1,0)

🤔 Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

❓ Excel formülleri neden önemlidir?

Excel formülleri, birçok alanda veri işleme ve analiz yapmak için kullanılır. İşletmelerin finansal hesaplamaları, mühendislerin ölçümleri, bilim insanlarının verileri analiz etmesi ve hatta öğrencilerin notlarını hesaplaması için Excel formülleri kullanılır.

❓ Hangi durumlarda trigonometrik fonksiyonlar kullanılır?

Trigonometrik fonksiyonlar, özellikle mühendislik, matematik ve fizik alanlarında kullanılır. Açıların hesaplanması, uzaklıkların ölçülmesi, yönlerin belirlenmesi ve benzeri birçok durumda trigonometrik fonksiyonlar kullanılır.

❓ Hangi matematiksel fonksiyonlar sık kullanılır?

Toplama, çıkarma, çarpma, bölme, karekök, üs alma, maksimum ve minimum fonksiyonları sık kullanılan matematiksel fonksiyonlar arasındadır.

❓ Excel formülleri oluştururken nelere dikkat etmek gerekir?

Excel formülleri oluştururken, doğru matematiksel veya trigonometrik fonksiyonun kullanılması, hücrelerin doğru şekilde belirlenmesi, formüllerin doğru yazılması, parantezlerin doğru kullanılması gibi konulara dikkat etmek gerekir.

❓ Excel formülleri kullanarak ne tür işlemler yapılabilir?

Excel formülleri kullanarak, toplama, çıkarma, çarpma, bölme, karekök alma, üs alma, maksimum ve minimum hesaplama, trigonometrik hesaplamalar gibi birçok matematiksel işlem yapılabilir. Ayrıca, Excel formülleri kullanarak, tarih ve saat hesaplamaları, finansal hesaplamalar, istatistiksel hesaplamalar gibi farklı işlemler de yapılabilir.

💡 Sonuç

Excel, verileri düzenlemek, analiz etmek ve sonuçları görselleştirmek için kullanışlı bir araçtır. Matematiksel ve trigonometrik işlevler, verilerin analiz edilmesinde kullanılan en yaygın işlevlerden bazılarıdır. Bu işlevlerin iyi anlaşılması, Excel kullanıcılarının verileri daha etkili bir şekilde analiz etmelerine yardımcı olabilir. Bu yazıda, en yaygın kullanılan matematiksel ve trigonometrik işlevlerin bir listesini sunduk ve her birinin nasıl kullanılacağına dair birkaç örnek verdik. Ayrıca, Excel kullanıcılarına bu işlevlerin kullanımıyla ilgili bazı ipuçları ve püf noktaları sağladı

Son olarak, Excel Formülleri’nde matematiksel ve trigonometrik fonksiyonlar oldukça kullanışlıdır ve veri analizi yaparken büyük bir zaman tasarrufu sağlayabilirler. Bu fonksiyonların tamamını bilmek, Excel’de uzmanlaşmanıza yardımcı olacaktır. Ancak, bu fonksiyonları kullanırken dikkatli olmanız ve doğru argümanları girdiğinizden emin olmanız gerektiğini unutmayın.

Umarız bu makale, Excel Formülleri’nde matematiksel ve trigonometrik fonksiyonlar hakkında faydalı bilgiler içermiştir. Bu fonksiyonları kullanarak Excel’de veri analizi yapmak, hesaplamalar yapmak veya raporlar oluşturmak kolaylaşacaktır. Bu makaleyi referans olarak kullanarak, Excel’de bu fonksiyonların nasıl kullanılacağını öğrenebilir ve veri analizi konusunda becerilerinizi geliştirebilirsiniz. daha fazla detay arıyorsanız Google üzerinden arama yapabilirsiniz