Excel’de KESİR Fonksiyonu, günlük işlerimizi daha verimli bir şekilde yapmamıza yardımcı olan güçlü bir elektronik tablo programıdır. İşte Excel’in birçok işlevinden biri olan KESİR fonksiyonunu kullanmanın kolay yolları!

Excel, matematiksel hesaplamaları yapmak için kullanabileceğimiz bir dizi fonksiyona sahiptir. Bu fonksiyonlar, verileri analiz etmek, sonuçları bulmak ve raporlamak için bize yardımcı olur. KESİR fonksiyonu da Excel’in bu fonksiyonlarından biridir.

KESİR fonksiyonu, bir sayının kesirli kısmını almak için kullanılır. Örneğin, bir hücredeki değeri 2.75 olan bir sayıyı kullanıyorsanız, KESİR fonksiyonu 0.75 değerini döndürecektir.

KESİR Fonksiyonu Nedir? 🤔

KESİR fonksiyonu, bir sayının ondalık kısmını kesip sadece tam sayı kısmını veren bir matematiksel fonksiyondur. Yani, virgülden sonra gelen rakamları atarak, sadece tam sayıları elde edersiniz. Örneğin, 3.75 sayısının KESİR fonksiyonu değeri 3’tür.

KESİR Fonksiyonunun Kullanımı

Excel’de KESİR fonksiyonunu kullanmanın birkaç farklı yöntemi vardır. İşte en yaygın kullanılan iki yöntem:

1. KESİR Fonksiyonu ile Kesir Kısmını Elde Etmek

KESİR fonksiyonunu kullanarak bir sayının kesirli kısmını elde etmek için aşağıdaki formülü kullanabilirsiniz:

=KESİR(sayı)

Bu formülde “sayı” parametresi, kesirli kısmını elde etmek istediğiniz sayıyı temsil eder. Örneğin, hücredeki değeri 4.25 olan bir sayının kesirli kısmını elde etmek istiyorsanız, aşağıdaki formülü kullanabilirsiniz:

=KESİR(4.25)

Bu formülü hücreye girdiğinizde, Excel otomatik olarak 0.25 sonucunu döndürecektir.

İLGİLİ HABER  Excel Makrolar'ı Oluşturma Başlangıç Kılavuzu: Etkileyici ve Kolay Anlaşılır Bir Rehber 📊🚀 #31

2. KESİR Fonksiyonu ile Kesir Kısmını Belirli Bir Basamağa Yuvarlamak

KESİR fonksiyonunu kullanarak bir sayının kesirli kısmını belirli bir basamağa yuvarlamak da mümkündür. Bu, matematiksel hassasiyet gerektiren durumlarda faydalı olabilir. Aşağıdaki formülü kullanabilirsiniz:

=KESİR(sayı, basamak)

Bu formülde “sayı” parametresi, kesirli kısmını yuvarlamak istediğiniz sayıyı temsil eder. “basamak” parametresi ise kesirli kısmın kaç basamağa yuvarlanacağını belirler. Örneğin, hücredeki değeri 4.257 olan bir sayının kesirli kısmını 2 basamağa yuvarlamak istiyorsanız, aşağıdaki formülü kullanabilirsiniz:

=KESİR(4.257, 2)

Bu formülü hücreye girdiğinizde, Excel otomatik olarak 0.26 sonucunu döndürecektir.

KESİR Fonksiyonu ile İlgili Notlar

  • KESİR fonksiyonu, yalnızca ondalık sayıları kesire dönüştürür.
  • KESİR fonksiyonu, ondalık kısmı sıfır olan sayılar için de çalışır. Örneğin, “=KESİR(5)” ifadesi, “5/1” kesirli ifadesine dönüşecektir.
  • KESİR fonksiyonu, sonuç olarak elde edilen kesrin sürekli kısmını en basit şekilde ifade eder. Örneğin, “=KESİR(5.75)” ifadesi, “23/4” kesirli ifadesine dönüşecektir.

KESİR Fonksiyonunun Örnekleri

KESİR fonksiyonunu daha iyi anlamak için gerçek hayattan bazı örnekleri inceleyelim:

Örnek 1: Fiyat Hesaplama

Diyelim ki bir mağazada 3.99 TL olan bir ürünün fiyatını hesaplamak istiyoruz. Ancak bu ürünlerin fiyatı sadece kesirli kısmıyla ilgilenmediğimiz için KESİR fonksiyonunu kullanabiliriz. Aşağıdaki formülü kullanarak ürün fiyatını elde edebiliriz:

=KESİR(3.99)
SayıKesirli Kısım
3.750.75
4.2570.257
6.990.99
8.1230.123
2.50.5
İLGİLİ HABER  Excel'de Metin Nasıl Bölünür ve Ayıklanır

Yukarıdaki tabloda, her bir sayının KESİR fonksiyonunu uyguladıktan sonra elde edilen kesirli kısmı görebilirsiniz. Bu örnekler, fonksiyonun nasıl çalıştığını daha iyi anlamanıza yardımcı olabilir.

Bu formülü uyguladığımızda, Excel bize 0.99 sonucunu verecektir. Bu şekilde, ürünün kesirli kısmını ayrı bir hücrede kullanabilir ve gerektiğinde başka hesaplamalarda kullanabiliriz.

Örnek 2: Ürün Miktarları

Bir mağazanın stok takibi için, ürün miktarlarını sayısal olarak kaydetmek istediğinizi varsayalım. Ancak, stokta yarım bir ürün olduğunda, bunu tam sayı olarak kaydedemezsiniz. Bu durumda, KESİR fonksiyonunu kullanarak yarım ürünlerin sayısını hesaplayabilirsiniz.

Örneğin, 32.5 adet ürününüz varsa, =KESİR(32.5) formülünü kullanarak, yarım ürün sayısını (0.5) elde edebilirsiniz.

Örnek 3: Öğrenci Notları

Bir öğretmen olarak, öğrencilerinizin yıl sonu notlarını hesaplarken KESİR fonksiyonundan faydalanabilirsiniz. Diyelim ki öğrencilerinizin matematik sınavından aldıkları notlar birer ondalık olarak veriliyor. Bu notları tam puan sistemine dönüştürmek için KESİR fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

Örneğin, öğrencinin matematik notu 82.75 ise, aşağıdaki formülü kullanarak notu yuvarlayabilirsiniz:

=KESİR(82.75)

Bu formülü uyguladığınızda, Excel size 0.75 sonucunu verecektir. Böylece, öğrencinin matematik notunun kesirli kısmını belirlemiş olursunuz.

Örnek 4: Ürün Hesaplama

Aşağıdaki verileri içeren bir Excel tablonuz olsun:

ÜrünFiyat
A12.50
B15.75
C8.25
D21.30

Bu tablodaki fiyatları kesirli hale dönüştürmek için, KESİR fonksiyonunu kullanabilirsiniz.Örneğin, A ürünündeki 12.50 fiyatı için şu formülü kullanabilirsiniz:

=KESIR(12.50)

Bu işlem sonucunda, Excel 12.50 sayısını 25/2 şeklinde bir kesire dönüştürecektir.

Örnek 5: Not hesaplama

Aşağıdaki verileri içeren bir Excel tablonuz olsun:

İLGİLİ HABER  Excel'de Tarihe Ay Ekleme Formülü
İsimNot
Ali84.5
Ayşe92.75
Mehmet77.25
Fatma88.00

Bu tablodaki notları kesirli hale dönüştürürmek için, KESİR fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Örneğin, Ali’nin aldığı 84.5 notu için şu formülü kullanabilirsiniz:

=KESIR(84.5)

Bu işlem sonucunda, Excel 84.5 sayısını 169/2 şeklinde bir kesire dönüştürecektir.

KESİR Fonksiyonunun Faydaları

KESİR fonksiyonu, ondalık sayıları kesirli hale dönüştürerek matematiksel ve finansal hesaplamaları daha anlaşılır hale getirir. Kesirler, özellikle mali tablolar ve veri analizi için önemlidir. Ayrıca, bazı kültürlerde kesirlerin kullanımı çok yaygındır. Bu nedenle, KESİR fonksiyonunu kullanarak, uluslararası iş yaparken de iletişimi kolaylaştırabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular (FAQs)

KESİR fonksiyonu hangi Excel sürümlerinde kullanılabilir?

KESİR fonksiyonu, Microsoft Excel’in çoğu sürümünde kullanılabilir. Excel 2003, Excel 2007, Excel 2010, Excel 2013, Excel 2016, Excel 2019 ve Office 365 gibi yaygın olarak kullanılan sürümlerde bulunur.

KESİR fonksiyonu yalnızca sayılarla mı çalışır?

Evet, KESİR fonksiyonu yalnızca sayılarla çalışır. Diğer veri türleriyle kullanıldığında hata verebilir.

KESİR fonksiyonu kesirli kısmı nasıl yuvarlar?

KESİR fonksiyonu, kesirli kısmı varsayılan olarak yukarıya doğru yuvarlar. Ancak, ikinci bir parametre kullanarak kesirli kısmı belirli bir basamağa yuvarlayabilirsiniz.

KESİR fonksiyonu nasıl hücreye uygulanır?

KESİR fonksiyonunu bir hücreye uygulamak için hücreye tıkladıktan sonra formül çubuğuna formülü girmeniz yeterlidir. Formülü tamamladıktan sonra Enter tuşuna basarak hücreye uygulayabilirsiniz.

KESİR fonksiyonu hangi durumlarda kullanışlıdır?

KESİR fonksiyonu, finansal hesaplamalarda, veri analizinde, istatistiksel hesaplamalarda ve matematiksel işlemlerde genellikle kullanışlıdır. Özellikle kesirli kısmıyla ilgilenmeniz gereken durumlarda KESİR fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

Sonuç

Excel’de KESİR fonksiyonu, bir sayının kesirli kısmını elde etmek veya belirli bir basamağa yuvarlamak için kullanabileceğiniz kullanışlı bir araçtır. Bu fonksiyon sayesinde matematiksel hesaplamalarınızı daha etkili bir şekilde gerçekleştirebilir ve verilerinizi daha iyi analiz edebilirsiniz. KESİR fonksiyonunu kullanarak iş akışınızı hızlandırabilir ve Excel’in gücünden tam anlamıyla yararlanabilirsiniz.

Excel’deki KESİR fonksiyonunu kullanarak, ondalık kısmı keserek sadece tam sayı kısmını elde edebilirsiniz. Yarım bir ürünün stok hesabı ya da öğrencilerin puanlarının tam sayılara yuvarlanması gibi durumlarda kullanılan bu fonksiyon, iş hayatında oldukça pratik ve sık kullanılır bir özelliktir. Artık Excel’de KESİR fonksiyonunu kullanmanın temellerini öğrendiniz! 🚀