Excel’de Metinle çalışmak için bir dizi fonksiyon sunar. Metin dizesinin bir bölümünü çıkarmak veya bir dizeyi satırlara ya da sütunlara bölmek istediğinizde, işi yapan üç özel işlev vardır.

TEXTBEFORE ve TEXTAFTER ile, belirli bir kelime veya karakterden önce veya sonra metni dışarı çıkarabilirsiniz. Bu, bu işlevleri, kullandığınız SOL, SAĞ ve ORTA işlevlerinden daha esnek hale getirir. Bir dizgiyi çeşitli hücrelere bölmek için TEXTSPLIT kullanabilirsiniz.

METİN ÖNCESİ Fonksiyonu

İşlevin sözdizimi TEXTBEFORE(metin, sınırlayıcı, örnek, eşleşme_modu, eşleşme_sonu, if_not_found). İlk iki argüman, metnin gerçek metin veya hücre başvurusu olması ve sınırlayıcının metni daha önce istediğiniz nokta olması için gereklidir.

Üç isteğe bağlı argümanın açıklamaları aşağıda verilmiştir:

  • Örnek: Dizede sınırlayıcının birden fazla oluşumu varsa ve belirli bir tane istiyorsanız bu bağımsız değişkeni kullanın.
  • Match_mode: Büyük/küçük harfe duyarlı için 0 veya büyük/küçük harfe duyarlı değil için 1 girin. Varsayılan değer 0’dır.
  • Match_end: Ayırıcıyı metnin sonuyla eşleştirmemek için 0 ve onunla eşleştirmek için 1 girin. Varsayılan değer 1’dir.
  • If_not_found: Bulunamayan değerler için bir hata yerine bir sonuç tercih ederseniz bu argümanı kullanın.

Argümanları bildiğinize göre, şimdi TEXTBEFORE için bazı örnek kullanımlara bakalım.

Bu ilk örnekte, aşağıdaki formülü kullanarak A2 hücresindeki “from” kelimesinden önceki tüm metni çıkaracağız:

=TEXTBEFORE(A2,”from”)
TEXTBEFORE temel Excel Bölünmüş Metni Ayıkla

TEXTBEFORE temel Excel Bölünmüş Metni Ayıkla

Sonraki formülü kullanarak, “metin” kelimesinin ikinci örneğinden önceki tüm metni çıkaracağız.

=TEXTBEFORE(A2,”text”,2)
TEXTBEFORE örneği Excel Bölünmüş Metni Ayıkla

TEXTBEFORE örneği Excel Bölünmüş Metni Ayıkla

Bir örnek daha vermek gerekirse, büyük/küçük harfe duyarlı eşleşme için match_mode argümanını kullanacağız.

=TEXTBEFORE(A2,”TEXT”,,0)
TEXTBEFORE Büyük/Küçük Harfe Duyarlı Excel Bölünmüş Metni Ayıkla

TEXTBEFORE Büyük/Küçük Harfe Duyarlı Excel Bölünmüş Metni Ayıkla

METİN SONRASI İşlevi

TEXTAFTER, TEXTBEFORE’nin tam tersidir. İşlevin sözdizimi TEXTAFTER(metin, sınırlayıcı, örnek, eşleşme_modu, eşleşme_son, if_not_found) şeklindedir.

İLGİLİ HABER  Excel'de Geçersiz Veriler Daire İçine Nasıl Alınıyor?

Karşılığı gibi, ilk iki argüman, metnin gerçek metin veya bir hücre referansı olması ve sınırlayıcının, metnin ardından istediğiniz nokta olması gerekir.

Yukarıda açıklanan isteğe bağlı üç bağımsız değişken, METİN ÖNCE işleviyle aynı şekilde çalışır.

Bu ilk örnekte, aşağıdaki formülü kullanarak A2 hücresindeki “from” kelimesinden sonraki tüm metni çıkaracağız:

=TEXTAFTER(A2,”from”)
TEXTAFTER basic Excel Bölünmüş Metni Ayıkla

TEXTAFTER basic Excel Bölünmüş Metni Ayıkla

Sonraki formülü kullanarak, “metin” kelimesinin ikinci örneğinden sonraki tüm metni çıkaracağız.

=TEXTAFTER(A2,”text”,2)
TEXTAFTER örneği Excel Bölünmüş Metni Ayıkla

TEXTAFTER örneği Excel Bölünmüş Metni Ayıkla

Son olarak, büyük/küçük harfe duyarlı eşleşme için match_mode argümanını kullanacağız.

=TEXTAFTER(A2,”TEXT”,,0)
TEXTAFTER Büyük/Küçük Harfe Duyarlı Excel Bölünmüş Metni Ayıkla

TEXTAFTER Büyük/Küçük Harfe Duyarlı Excel Bölünmüş Metni Ayıkla

TEXTSPLIT Fonksiyonu

TEXTSPLIT işleviyle, metni sınırlayıcıya göre, örneğin bir boşluk veya nokta gibi bir satır veya sütundaki hücrelere ayırabilirsiniz.

Sözdizimi TEXTSPLIT(text, column_delimiter, row_delimiter, yoksay, match_mode, pad_with) şeklindedir; burada ilk bağımsız değişken gereklidir ve gerçek metin veya hücre başvurusu olabilir. Varsayılan olarak formül, metni sütunlara böler, ancak bunun yerine satırları satır_ayırıcı bağımsız değişkeni ile kullanabilirsiniz.

Kalan argümanların açıklamaları aşağıdadır:

  • Yoksay: Ardışık iki sınırlayıcı olduğunda boş bir hücre oluşturmak için YANLIŞ girin. Varsayılan değer DOĞRU’dur.
  • Match_mode: Sınırlayıcıda, büyük/küçük harfe duyarlı olarak varsayılanla eşleşme arar.
  • Pad_with: Sonucu tamamlamak için bir değer girin. Aksi takdirde #YOK hatası görüntülenir.

Bu örnekte, A2 hücresindeki metin dizesini, tırnak içinde bir sütun sınırlayıcı olarak bir boşlukla sütunlara böleceğiz. İşte formül:

=TEXTSPLIT(A2,” “)
TEXTSPLIT basic Excel Bölünmüş Metni Ayıkla

TEXTSPLIT basic Excel Bölünmüş Metni Ayıkla

Dizeyi sütunlara bölmek yerine, bu formülle bir satır sınırlayıcı olarak bir boşluk kullanarak satırlar arasında böleceğiz:

İLGİLİ HABER  Excel İçerisinde Ondalık Basamakları Değiştirmenin 3 Farklı Yolu
=TEXTSPLIT(A2,,” “)

Bu formülde dikkat ederseniz, sütun sınırlayıcı argümanını boş bırakıyoruz ve sadece satır sınırlayıcıyı kullanıyoruz.

TEXTSPLIT Satırları Excel Bölünmüş Metni Ayıkla

TEXTSPLIT Satırları Excel Bölünmüş Metni Ayıkla

Bu sonraki örnekte, yalnızca noktalı virgülden sonra başka bir sütuna böleceğiz:

=TEXTSPLIT(A2,”;”)
TEXTSPLIT Noktalı Virgül Sütun Excel Bölünmüş Metni Ayıkla

TEXTSPLIT Noktalı Virgül Sütun Excel Bölünmüş Metni Ayıkla

Ardından, noktalı virgülden sonra sütun yerine satıra böleceğiz:

=TEXTSPLIT(A2,,”;”)
TEXTSPLIT Noktalı Virgül Satır Excel Bölünmüş Metni Ayıkla

TEXTSPLIT Noktalı Virgül Satır Excel Bölünmüş Metni Ayıkla

TEXTSPLIT işlevi çok güçlüdür. İsteğe bağlı bağımsız değişkenlerin kullanımına ilişkin daha karmaşık örnekler arıyorsanız, TEXTSPLIT işlevi için Microsoft Destek sayfasını ziyaret edin.

Bir hücreden metin çıkarmak veya uzun bir metin dizesini bölmek istediğinizde, bu Excel işlevlerini aklınızda bulundurun.

 

Etiketler: